Oordeelsvorming Ruimte 06-02-2020

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Oordeelsvorming Ruimte 06-02-2020

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering

  tijd: 20.00 uur

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekgelegenheid voor het publiek

  Bent u uitgenodigd om in te spreken of wilt u zich aanmelden om in te spreken? U vindt hier de spelregels om in te spreken. Als u wilt inspreken moet u dit uiterlijk de dag vóór de vergadering doorgeven aan de griffier Fred Kromhout. Dit kan door een mail te sturen naar griffie@oegstgeest.nl of telefonisch contact op te nemen met 071-5191872.

  Bij het aanmelden voor het inspreken, bent u zich er van bewust dat de vergadering live uitgezonden wordt. Wilt u niet in beeld komen tijdens de vergadering? Geef dit dan vooraf door aan de griffier.

 • 4

  Aandachtspuntenlijst Ruimte

 • 5

  Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

  Schriftelijke rapportage door AB- en DB-leden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 6

  Rapportage vanuit de portefeuillehoudersoverleggen

  Mondelinge rapportage door leden van de verschillende portefeuillehoudersoverleggen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.

 • 7

  Vaststellen bestemmingsplan 1e par. herz. bestemmingsplan Kamphuizerpolder Buitenlust

  tijd: 20.20-21.20 uur, zaaknr. Z-19-124555

  Portefeuille: Ruimtelijke plannen. portefeuillehouder: dhr. P.A. Glasbeek

  Het bestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan Kamphuizerpolder Buitenlust is gereed voor vaststelling. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 juli 2019 tot 28 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze ontvangen. De nota beantwoording zienswijzen gaat inhoudelijk in op alle ontvangen zienswijzen en of deze aanleiding hebben gegeven om het bestemmingsplan te wijzigen. De indieners van de zienswijzen worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze toe te lichten in de oordeelvormende raadsbijeenkomst Ruimte van 06-02-2020. Nadat het bestemmingsplan en de nota beantwoording zienswijzen zijn vastgesteld, worden de stukken op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt en gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Na vaststelling staat nog beroep open tegen de vastgestelde stukken bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

  2
 • 8

  Agenda komende raadsbijeenkomsten

  tijd: 21.20-21.30 uur

 • 9

  Stukken ter kennisneming

  tijd: 21.30-21.50 uur

  Te bespreken t.k.n.-stukken dienen vóór 12.00 uur op de dag voor de vergadering aangemeld te worden bij de griffier.

 • 10

  Inhoudelijke mededelingen

  tijd: 21.50-22.00 uur

 • 11

  Rondvraag

  tijd: 22.00-22.20 uur

 • 12

  Sluiting

  tijd: 22.20 uur

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website