Commissie Audit 19-04-2012

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Commissie Audit 19-04-2012

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 0

  raadzaal

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering.

 • 3

  Notulen van de besloten extra vergadering van 30 mei 2011.

 • 4

  Notulen van de besloten vergadering van 9 juni 2011.

 • 5

  Notulen van de besloten extra vergadering van 13 september 2011.

 • 6

  Jaarrekening/jaarverslag 2011 en accountantsverklaring en verslag van bevindinge n, in aanwezigheid van de accountant.

  Na floop van een jaar legt het college van burgemeester en wethouders verantwoor ding af aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. Deze verantwoording omva t het jaarverslag en de jaarrekening.

  1
 • 7

  Managementletter 2011.

  De managementletter is het verslag van de door de accountant uitgevoerde interim controle, waarin aanbevelingen staan om op de korte termijn te zorgen dat de jaa rrekening een getrouw beeld geeft en rechtmatig tot stand is gekomen en om op de langer

 • 8

  BESPREEKSTUKNormering en beleid schuldenlast.

  In de bijgevoegde nota ‘Reductie schuldenlast’ wordt ingegaan op de ontwikkeling en en de risico’s van de leningenportefeuille in Oegstgeest. Vervolgens wordt be leid geformuleerd om de risico’s te beheersen en de omgang van de leningenportef euille

  1
 • 9

  Rondvraag.

 • 10

  Sluiting.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website