Commissie Audit 13-09-2011

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Commissie Audit 13-09-2011

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 0

  raadzaal

 • 1

  Opening en mededeling omtrent de vergadering.

 • 3

  Vooroverleg COR over vragen/opmerkingen aan accountant.

 • 4

  Kennismaking en overleg met de nieuwe accountant Baker Tilly Berk.

  Op 23 juni 2011, voorstel nr. 64/11, heeft de raad besloten accountanskantoor Ba ker Tilly Berk aan te wijzen als accountant van de gemeente Oegstgeest voor de c ontrole van de jaarrekeningen 2011 en 2012 met een optie tot tweemaal een jaarli jkse ve
 • 5

  Discussie over het voortbestaan van de derde voortgangsrapportage.

 • 6

  Discussie over de risico's van gemeentegaranties.

 • 7

  Sluiting.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website