Commissie Audit 23-09-2010

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Commissie Audit 23-09-2010

In het overzicht hieronder vindt u de vergaderstukken van de:

 • besluitvormende raadsbijeenkomst (raadsvergadering van de gemeenteraad);
 • oordeelsvormende raadsbijeenkomsten;
 • beeldvormende raadsbijeenkomsten;
 • commissies Regiozaken en Audit.

Vergaderingen waarvan de stukken nog niet bekend zijn, staan niet in dit overzicht. Zodra deze bekend zijn, worden ze toegevoegd.

Agendapunten voor deze vergadering

 • 0

  raadzaal

 • 1

  Opening en mededelingen omtrent de vergadering.

 • 3

  Notulen van de besloten vergadering van 21 juni 2010.

 • 4

  Bespreken aanbesteding en plan van eisen aanbesteding accountantscontrole 2011 e .v.

  Het contract met de accountant voor de controle jaarrekeningen loopt af.
 • 5

  Weerstandsvermogen.

  Discussie over hoe om te gaan met het weerstandsvermogen.
 • 6

  Prestatie-indicatoren.

  Er moet een discussie plaatsvnden over hoe prestatie-indicatoren tot stand komen .
 • 7

  Grondexploitaties.

  Discussie over het afsluiten van grondexploitaties en de noodzaak van jaarlijkse behandeling.
 • 8

  Balansdag.

  Naar aanleiding van de meerjarenbegroting 2011-2014 is het verzoek vanuit het co llege gekomen om een notitie op te stellen voor de inzet van de NUON-gelden tran che 2 t/m 4 om de gevolgen van de economische recessie (o.a. dalende Algemene Ui tkering
 • 9

  Sluiting.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website