Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Dinsdag 30 oktober: besluitvormende raadsvergadering aanvang 20.00 uur

  Dinsdag 30 oktober vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest:

  • Prioriteiten integrale veiligheid 2019-2022.
  • Bijdrageregeling maatschappelijke participatie voor volwassenen.
  • RKC rapport burgerinitiatieven.
  • Geen wensen en bedenkingen te uiten t.a.v. het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Begrotingsraad deel 2: dinsdag 6 november - aanvang 19.30 uur

  Donderdag 1 november om 19.30 uur start de 'Begrotingsraad' in de Raadzaal van het gemeentehuis. Op dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Het college stelt de raad voor de begroting 2019-2022 vast te stellen. De begroting is meerjarig financieel sluitend. De in juni door de raad vastgestelde perspectiefnota 2019 en het recente coalitieakkoord 2018-2022 zijn in de begroting verwerkt. Ook zijn enkele nieuwe ontwikkelingen in de begroting opgenomen.

  U bent van harte welkom in de Raadzaal van het gemeentehuis om de avonden bij te wonen. Deze vergadering wordt live uitgezonden en is later ook terug te kijken via de website van de gemeenteraad. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving.

 • Donderdag 11 oktober: 19.00 commissie Regiozaken / 20.00 uur Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte

  Donderdag 11 oktober vinden er meerdere raadsbijeenkomsten plaats op het gemeentehuis van gemeente Oegstgeest. Om 19.00 uur start de vergadering commissie 'Regiozaken'. Vanaf 20.00 uur vindt er in de Raadzaal de oordeelvormende vergadering 'Ruimte' plaats en in de Trouwzaal vindt de oordeelvormende vergadering 'Burger' plaats.

  Vergadering commissie Regiozaken – aanvang 19.00 uur

  • Voorbespreking vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 17  oktober 2018.
  • Werkwijze commissie Regiozaken.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger - aanvang 20.00 uur

  • Prioriteiten integrale veiligheid 2019-2022.
  • Bijdrageregeling maatschappelijke participatie voor volwassenen.
  • RKC-rapport ‘De burger neemt het initiatief’.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur

  • Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorzieningen.
  • Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 4 oktober: beeldvorming 'Lokale omgevingsvisie' (Ruimte)

  Donderdag 4 oktober vindt er een beeldvorming over de 'Lokale omgevingsvisie' plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergadering start om 20.00 uur in de Raadzaal.

  In de bijeenkomst staan we stil bij wat belangrijk is voor Oegstgeest. Wat is onze identiteit, en waarom hebben we een Omgevingsvisie nodig? Vervolgens gaan we dieper in op onze basis, onze natuurlijke situatie van bodem, water en groen in Oegstgeest. Dit geeft inzicht in hoe we onze ruimte kunnen gebruiken.  In samenspraak met experts vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland vertellen we u hier meer over. Vervolgens gaan we aan de slag.  In groepjes werken we de natuurlijke structuur van Oegstgeest uit en bespreken welke conclusies we hieruit kunnen trekken. Tot slot krijgt u inzicht in de vervolgstappen de komende periode.

  Deze vergadering wordt live uitgezonden en is later ook terug te kijken via de website. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving.

  Iedereen is welkom bij deze beeldvormende raadsbijeenkomst en mag deelnemen aan het gesprek over de 'Lokale omgevingsvisie'.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website