Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Donderdag 22 november: besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 ur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 22 november komen onder andere de volgende agendapunten aan de orde:

  • Belastingverordeningen 2019.
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019.
  • Koersdocument doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio.
  • Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest (bestuurlijke lus).
  • Instellen werkgroep regio.
  • Vaststellen aanbestedingsleidraad en programma van eisen accountantscontrole 2019-2021.
  • Vaststellen vergaderrooster 2019.
  • Begroting 2018 Servicepunt71 3e wijziging.
  • Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.
  • Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 8 november: Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 8 november 2018 -.aanvang 20.00 uur

  • Begroting 2018 Servicepunt71 3e wijziging.
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019.
  • Inkoopstrategie Jeugdzorg.

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – 8 november 2018 - aanvang 20.00 uur

  • Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.
  • Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest (bestuurlijke lus).
  • Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.
  • Dhr. Poelmans geeft een jaarlijkse terugkoppeling inzake Omgevingsraad Schiphol.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Ingediende amendementen Begrotingsraad 2018

  Hier leest u de ingediende amendementen voor de Begrotingsraad. Dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Ingediende amendementen Begrotingsraad 2018 (versie 06-11-18):

  Fractie(s)

  Nummer

  Titel

  Laag

  PrO en CDA

  B

  Collegewerkprogramma rapporteren in lijn met P&C-cyclus

  5

  HvO

  C

  VOG naar algemene reserve

  5

  HvO en CDA

  D

  Onderbouwen investeringen NIEUW

  5

  FK 06-11-18

 • Ingediende moties Begrotingsraad 2018

  Hier leest u de ingediende moties voor de Begrotingsraad. Dinsdag 6 november om 19.30 uur wordt het tweede deel van de 'Begrotingsraad' vervolgd.

  Ingediende moties Begrotingsraad 2018 (versie 06-11-18):

  Fractie(s)

  Nummer

  Titel

  Laag

  D66 en HvO

  1

  Breng de natuur in kaart

  1

  D66

  2

  Tiny Forest voor Oegstgeest

  1

  PrO/D66

  3

  Steenbreek AANGEPAST

  1

  VVD/PrO

  4

  Oplaadpalen 2.0

  2

  VVD/PrO/HvO/D66

  5

  Experimenteer ruimte duurzame energie AANGEPAST

  2

  VVD/PrO/CDA

  6

  Verkeerd verkeer Dorpsstraat

  2

  HvO

  7

  Bevorderen doorstroom sociale huur

  3

  HvO

  8

  Bewustwordingscampagne afvalproductie

  3

  D66 en HvO

  9

  Cultuurfabriek

  4

  PrO

  10

  Verkenning Informatiepunt Statushouders

  4

  D66

  11

  Samenwerken aan regionale sportvoorzieningen AANGEPAST

  4

  HvO

  12

  Btw sport AANGEPAST

  5

  PrO

  13

  Kappen kost wat AANGEPAST

  5

  HvO en CDA

  14

  Reserve zachte landing precario AANGEPAST

  5

  FK 06-11-18   NB AANGEPAST is t.o.v. versie 1 november!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website