Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Donderdag 24 januari: besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang: 20.00 uur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 22 januari 2019 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  Vaststellen Preventie- en handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022.
  • Wijziging verordening op de Rekenkamercommissie
  • Zienswijze gemeenteraad op de concept huisvestingsverordening Holland Rijnland
  • Benoeming plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
  • Overnemen aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie ‘Toegang tot de WMO’

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Reactie op aftreden wethouder Huri Sahin

  Tot onze spijt heeft mevrouw Huri Sahin, tot donderdagavond wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid namens PrO in Oegstgeest, aan het begin van de commissievergadering Ruimte onverwacht medegedeeld per direct op te stappen als wethouder. In haar verklaring noemde zij meningsverschillen over de actualisatie van de woonvisie als reden. Coalitiepartijen VVD, PrO en CDA danken Huri Sahin voor haar werk en inzet de afgelopen zes maanden om Oegstgeest een mooiere en sterkere gemeente te maken. De partijen hebben het vertrouwen uitgesproken in een vruchtbare verdere samenwerking. PrO zal de komende tijd gesprekken voeren om te komen tot een geschikte kandidaat-wethouder die uiteindelijk door de gemeenteraad moet worden benoemd.

  Melanie van Driel - PrO
  Eibertjan van Blitterswijk - CDA
  Sven Spaargaren - VVD

  Oegstgeest 10-01-2018

 • Maandag 14 januari: hervatten oordeelvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van donderdag 10 januari

  In verband met het onverwachts aftreden van wethouder Huri Sahin (tijdens de raadsbijeenkomst Ruimte) zijn afgelopen donderdag 10 januari de raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte geschorst. Deze raadsbijeenkomsten worden maandag 14 januari om 20.00 uur hervat. De raadsbijeenkomsten zullen niet parallel lopen, maar elkaar opvolgen. Om 20.00 uur start de raadsbijeenkomst Burger en om 21.15 uur start de raadsbijeenkomst Ruimte.

  • Wijziging in de agenda: het RvO wordt niet besproken. De fractievoorzitter van PrO zal aan het begin van de vergadering een verklaring afleggen. 

  Donderdag 10 januari vinden er oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte plaats op het gemeentehuis van Oegstgeest. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – aanvang 20.00 uur in de Raadzaal

  • Vaststellen Preventie- en Handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022.
  • Vaststellen Verordening op de werkgeverscommissie.
  • Reglement van orde.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC ‘Toegang tot de WMO’.

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – aanvang 20.00 uur in de Trouwzaal

  • Zienswijze gemeenteraad op de concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland.
  • Actualisatie Woonvisie 2025.
 • Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

  In de besluitvormende raadsbijeenkomst van 20 december 2018 komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing verordening onroerende zaakbelastingen.
  • Decemberwijziging 2018.
  • Herverdeling aandelenkapitaal Dunea N.V.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website