Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Donderdag 4 april: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 4 april 2019 - aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing Reglement van Orde.
  • Toetreding Leiderdorp tot de BSGR.
  • Stukken ter kennisneming:
  • Uitspraak in hoger beroep ontslag voormalig gemeentesecretaris.
  • Jaarverslag klachtencoördinator Gemeente Oegstgeest 2018.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Uitspraak RvS Klinkenbergerplas (30 januari 2019)’.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 4 april 2019 - aanvang 20.30 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Actualisering standplaatsenbeleid Oegstgeest.
  • Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2019.
  • Stukken ter kennisneming:
  • Evaluatie Vergunning Toezicht en Handhavingsbeleid binnen het Wabo-domein.
  • Vervanging duikerbrug in de Dorpsstraat.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Bouwactiviteiten Park Duivenvoorde'.
  • Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Endegeest'.
 • Donderdag 28 maart: besluitvormende raadsvergadering - aanvang 20.00 uur

  Besluitvormende raadsbijeenkomst - aanvang 20.00 uur

   

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2018.
  • Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73.
  • Verzoek besteding investeringskrediet IHP
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC Toegang tot de WMO..
  • Reglement van Orde.
  • Benoeming leden Rekenkamercommissie.
  • Benoeming tot wethouder van dhr. P. Glasbeek.
  • Afscheid raadslid mw. H.C. Pasterkamp.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Donderdag 14 maart: oordeelvormende raadsvergaderingen Ruimte en Burger - aanvang 20.00 uur

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 14 maart 2019 -.aanvang 20.00 uur

  • Verzoek besteding investeringskrediet IHP.
  • Overnemen aanbevelingen rapport RKC ‘Toegang tot de WMO’.
  • Stukken ter kennisneming:
   - Inrichten programma VRIS
   - De vestiging van een tweede basisschool voor internationaal onderwijs in de Leidse regio
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Wifitracking', deel 1 en deel 2
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Toezicht en handhaving(stekort?)'
   - Bijdrage tijdelijk Holocaustmonument 75 jaar vrijheid 2020

  Oordeelsvormende  raadsbijeenkomst Ruimte – 14 maart 2019 - aanvang 20.00 uur

  • Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73
  • Stukken ter kennisneming:
   - Actualisatie Woonvisie in relatie tot prestatieafspraken
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Woonvisie 2025 Oegstgeest'
   - Stand van zaken bestemmingsplan Vinkeweg 73
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Functiewijziging Oud-CJG Gebouw, Lijtweg 5-7'
   - Beantwoording schriftelijke vragen aangaande 'Bouwsel achter Geversstraat 56'

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Dinsdag 26 februari: Lijsttrekkersdebat - aanvang 20.00 uur

  Een veelbesproken onderwerp: vlieghinder in Zuid-Holland. Hoe denken de lijsttrekkers van de Provinciale Staten hierover? Vanavond om 20.00 uur debatteren de lijsttrekkers met de belangengroepen over dit onderwerp in de Raadzaal van gemeente Oegstgeest. U bent van harte welkom om het debat bij te wonen. Ook kunt u het debat live thuis kijken of op een later moment terugkijken!

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website