Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Vergadering Gemeenteraad Oegstgeest 28 mei 2015

  De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 mei a.s. vanaf 20.00 uur. Voorafgaande (van 19.00-19.45) aan de raadsvergadering wordt een presentatie over de Leo Kannerschool gegeven.
   

  Agenda gemeenteraadsvergadering.

 • Vandaag de vergadering van de gezamenlijke commissies Burger en Ruimte

  transparantie commissiesVandaag vergaderen de commissies Burger en Ruimte gezamenlijk in de raadszaal. De start is om 20.30 uur!  Klik op de agenda.

 • Videotulen raadsvergadering donderdag 26 maart 2015 online

  blik op de voorzitterDe videotulen van de gemeenteraad van 26 maart 2015 staan online. Videotulen zijn de audiovisuele vorm van notulen. Hier is per raadslid te zien wat deze gezegd of heeft gestemd. Onder de agendapunten en stukken ziet u de namen van de raadsleden staan. In de rechterbalk ziet u filters per spreker en per onderwerp. Per spreker ziet u wat deze tijdens de vergadering gezegd heeft.

  Op het tabblad Raad ziet u de raadsleden per partij staan. Als u klikt op de foto ziet u de contactgegevens.

  De opname van een vergadering wordt opgeknipt op agendapunt en spreker. Zo is gemakkelijk terug te vinden wat de bijdrage is van een bepaalde spreker of wat er is gezegd bij een bepaald agendapunt.

  De sprekersvolgorde wordt onder de agendastukken weergegeven.

   

 • Extra agendapunt gemeenteraad 5 maart: aanbesteding renovatie en exploitatie zwembad Poelmeer

  Zwembad PoelmeerAanbesteding renovatie en exploitatie zwembad Poelmeer is een extra agendapunt, punt 14, voor de raadsvergadering van donderdag 5 maart naar aanleiding van de raadsmededeling en het inspectierapport, die op 2 maart door het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad zijn gestuurd.  

  Zie hier de aangepaste agenda.

  Spreekgelegenheid voor het publiek
  Over
  dit agendapunt kan worden ingesproken. Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag dat de raadsvergadering zal plaatsvinden mede te delen aan de griffier, de heer F. Kromhout, tel. 14071.

   

   

   

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website