Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Begrotingsbehandeling 2 en 7 november

  Op 2 november en op 7 november vergadert de gemeenteraad over de begroting. U bent dan als inwoner van Oegstgeest vanzelfsprekend van harte welkom.

  In de Begrotingskrant 2018-2021 leest u onder andere de Algemene Beschouwingen van de zes politieke fracties van Oegstgeest. De begrotingskrant is ook bijgesloten in de Oegstgeester Courant van woensdag 25 oktober

  Natuurlijk kunt u beide bijeenkomsten ook via de livestream bijwonen.

  Raadsvergadering 26 oktober

  Op 26 oktober bent u van harte welkom bij een besluitvormende raadsvergadering. Deze begint om 20.00 uur in de Raadzaal. Bekijk de volledige agenda en bijbehorende stukken via deze link. U kunt de vergadering ook via onze livestream bijwonen.

 • Raadsvergaderingen 12 oktober

  Op donderdag 12 oktober kunt u twee vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, namelijk een oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger, aanvang 20.00 uur (Trouwzaal)

  • Besluit algemeen belang uitzondering Wet markt en overheid.
  • Intrekken Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur (Raadszaal)

  • Vaststellen bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas.

  U kunt u bij beide vergaderingen ook via de livestream volgen

 • Raadsvergaderingen 5 oktober

  Op donderdag 5 oktober bent u van harte welkom bij twee raadsvergaderingen in de Raadszaal, namelijk een vergadering commissie Regiozaken - aanvang 19.00 uur

  • Voorbespreking vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 11 oktober 2017.
  • Bespreken vervolgtraject Toekomstvisie Leidse regio.
  • Toekomst commissie Regiozaken.

  Beeldvormende raadbijeenkomst Burger  - aanvang 20.00 uur

  • Keuze lokale omroep.
  • Burgerinitiatief LZL Oegstgeest (Langer Zelfstandig Leven).

  U kunt de vergaderingen ook via de livestream volgen.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website