Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Raadsbijeenkomst 23 november

  Op donderdag 23 november vindt er weer een besluitvormende raadsbijeenkomst plaats. Deze begint om 20.00 uur in de Raadzaal. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de vergadering ook via onze livestream bekijken. Bekijk het volledige programma en de bijbehorende stukken via deze link

 • Geen live-uitzending oordeelsvormende vergadering Burger vanwege technische storing

  Geachte dames en heren,

  Vanavond om 20.00 staat de oordeelsvormende vergadering Burger in de Trouwzaal op de agenda. Door een technische storing kan er echter geen live-uitzending en opname van deze bijeenkomst plaatsvinden. Er worden schriftelijke notulen van deze vergadering gemaakt. Vanzelfsprekend bent u wel van harte welkom, om deze vergadering in de Trouwzaal bij te wonen.

 • Begroting 2018-2021 unaniem vastgesteld

  De gemeenteraad van Oegstgeest heeft de programmabegroting van 2018-2021 unaniem vastgesteld.

  Er zijn in totaal 4 amendementen aangenomen:

  • Regionale afstemming minimabeleid (van 110 % naar 120 %)
  • Experimenteerruimte voor burgerinitiatieven sociaal domein
  • Inzet extra landelijke middelen armoedebestrijding
  • Kindergeld terecht

  Daarnaast hebben de raadsleden 6 moties aangenomen:

  • Vrij baan op de stoep
  • Ruimtelijke kaders Overgeest
  • Sturen op transformatie in de Leidse Regio
  • Participatie voor en door ons allemaal
  • Geen rookgordijnen
  • Structurele verwerking tekorten jeugdzorg

  U kunt de programmabegroting terugvinden via de link naar de website van de gemeente.

  Hieronder treft u alle amendementen en moties aan.

 • Raadsbijeenkomsten 9 november

  Op donderdag 9 november bent u van harte welkom bij twee raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Maar kijken via onze livestream kan ook. Druk op de link voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger - aanvang 20.00 uur (Trouwzaal)

  Met onder andere:

  • Jaarrekening Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest  2016 (OPOO)

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte - aanvang 20.00 uur (Raadzaal)

  Met onder andere:

  • Grondprijzenbrief 2017-2018.
  • Vaststellen bestemmingsplan brug Poelgeest 2017.
  • RKC-rapport ‘Onderhoud en vervanging rioleringen’.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website