Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Drie raadsbijeenkomsten op 7 december

  Vergadering commissie Regiozaken – 7 december 2017 – aanvang 19.00 uur

  • Voorbespreking van de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van

  13 december 2017.

  • Memo wijziging opzet commissie Regiozaken.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 7 december 2017 - aanvang 20.00 uur

  • Keuze lokale omroep.
  • Vervolg Project De Voscuyl.
  • Decemberwijziging 2017.
  • Begrotingswijziging 2018 jeugdhulp.
  • Eenmalige tegemoetkoming zorgkosten 2017.

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 7 december 2017 - aanvang 20.00 uur

  • Reserve groenvoorziening.
  • Van Afval Naar Grondstof.
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2017.
  • Zienswijze op concept Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017.

  U kunt de vergaderingen ook live online volgen!

 • Raadsbijeenkomst Commissie Audit op 6 december

  Op woensdag 6 december bent u van harte welkom bij een raadsbijeenkomst van de commissie Audit. Bekijk de volledige agenda via onderstaande link of volg de vergadering live:

  Vergadering commissie Audit – 6 december 2017 – aanvang 20.00 uur

  • Bespreking managementletter.
  • Schuldenreductie

 • Vergaderrooster 2018

  Hieronder vindt u de data voor de raadsvergaderingen van de 1e en 2e helft van 2018 in twee tabellen. Dit is een schema dat geldt tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De nieuwe gemeenteraad kan de vergaderdata wijzigen.

  Beeldvormende raadsbijeenkomst

  vervalt

  1 februari

  vervalt

  vervalt

  8 mei # (di)

  31 mei (19.00 uur)

   Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

  11 januari

  8 februari

  15 maart

  5 april

  17 mei#

  7 juni

    Data

  9 januari (Reserve)

  6 februari (Reserve)

  Lijsttrekkers
  debat op
  13 maart

  3 april (Reserve)

  15 mei# (Reserve)

  5 juni
  (Reserve)

    Besluitvormende raadsbijeenkomst

  25 januari

  22 februari

  19 april

  31 mei

  21 juni en

  28 juni

  Beeldvormende raadsbijeenkomst

  Zomerreces

  6 september&

  4 oktober

  vervalt

  29 november

  Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

  13 september

  11 oktober

  8 november

  6 december

    Reservedata

  11 september

  9 oktober

  6 november

  4 december

   Besluitvormende Raadsbijeenkomst

  5 juli

  27 september

  30 oktober (di)

  22 november

  20 december

  Commissie Audit 6 maart, 12 juni, 11 september en 6 december

  Commissie Regiozaken 8 maart, 28 juni, 11 oktober en 13 december

  Bijzondere raadsvergaderingen 27 maart 20.00 uur (afscheid), 29 maart 21.00 uur (installatie), 1 en 6 november (allebei begroting)

  # =  valt in verlengde meivakantie, indien scholen daar gebruik van maken (week vóór of week na week nummer 20), & kan gebruikt worden voor beeldvorming,

  oordeelsvorming en/of besluitvorming

 • Beeldvormende vergadering over MEOB-terrein op 30 november

  Op 30 november organiseert de gemeenteraad een beeldvormende raadsvergadering over de herinrichting het voormalige complex van het Marine Elektronisch Optisch Bedrijf (MEOB) langs de A44 aan de noordkant van Oegstgeest. De gemeente heeft het MEOB-terrein gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf en gelijk weer verkocht aan Consortium A44, een samenwerkingsverband van lokale en regionale ondernemers.

  Consortium A44 wil volgend jaar het bedrijventerrein De Boeg opzetten. Tijdens deze vergadering (start: 20.00 uur) worden de plannen nader uitgelegd. Het bedrijventerrein moet eind 2019 grotendeels gereed zijn.

  Wilt u graag meer te weten komen over de voorstellen of meepraten? Daarnaast wordt u bijgepraat over de geluidsoverlast bij Schiphol. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in de Raadzaal. De vergadering via de livestream volgen, is ook uiteraard mogelijk.

  Archieffoto MEOB-terrein uit 1995 met toenmalige bebouwing

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website