Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Stukken ter kennisneming
  • Vaststellen Bomenbeleid 2018
  • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Vinkeweg 73 voor ter inzage legging
  • Verruiming openingstijden milieustraat
  • Ontwikkelingen in het dossier McDonald's
  • Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR)
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Stukken ter kennisneming.
  • Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022: uitwerkingsplan.
  • Aanbieding 1e concept jaarstukken 2017.
  • Stand van zaken motie 'Participatie voor en door ons allemaal'.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst - 19 april 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen onder andere de volgende agendapunten aan de orde:

  • Meerjarenprogramma grondexploitaties 2018.

  • Voornemen vernieuwen achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Mc Donalds.

  • Vaststellen Esthetisch Programma van Eisen Rijnlandroute Tjalmaweg.

  • Afleggen verklaring en belofte dor de heer J.M. Yonce.

  • Benoeming commissievoorzitter.

  • Inkoop duurzame energie en gas.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

 • Nieuwsbericht 1 Coalitie-onderhandelingen

  De onderhandelingen tussen VVD, PrO en CDA om te komen tot een coalitieakkoord in Oegstgeest zijn deze week begonnen. Gisteravond hebben de onderhandelende partijen procesafspraken gemaakt en zijn de eerste inhoudelijke onderwerpen besproken.

  De partijen hebben gekozen de onderhandelingen in deze fase te laten begeleiden door één onafhankelijke deskundige procesbegeleider, Roel Freeke, directeur van Necker van Naem. Met de keuze voor Freeke hopen de partijen zorgvuldig en tegelijkertijd voortvarend het onderhandelingsproces te doorlopen.


  Wilt u de onderhandelende partijen voeden met ideeën of andere zaken, dan kunt u deze mailen naar roel@necker.nl.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website