Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • VVD, PrO en CDA sluiten onderhandelaarsakkoord

  “Groen, sterk en betrokken”  titel van Oegstgeester coalitieakkoord

  De onderhandelende partijen in Oegstgeest, VVD, PrO en CDA, hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. Het akkoord met de titel “Groen, sterk en betrokken” wordt deze week door de onderhandelaars voorgelegd aan hun fracties. Op donderdag 7 juni wordt vervolgens tijdens een perspresentatie het definitieve akkoord gepresenteerd. “Het is een ambitieus akkoord dat een antwoord geeft op de opgaven waar Oegstgeest voor staat. Ook de goede sfeer waarin het akkoord tot stand is gekomen mag vertrouwen geven in de toekomst van dit toch al mooie dorp”, meent procesbegeleider Roel Freeke.

  De partijen hebben ook hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Door de VVD wordt Matthijs Huizing voorgedragen. Huizing, voormalig fractievoorzitter in Oegstgeest en voormalig Tweede Kamerlid, zal onder andere de portefeuilles Financiën, Vastgoed, Afvalbeleid en Dorpsmarketing bekleden. PrO draagt GroenLinks-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Huri Sahin voor als wethouder. Zij zal onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving gaan vervullen. Door het CDA wordt huidig wethouder en voormalig directeur bij het ministerie van Economische Zaken Jan Nieuwenhuis voorgedragen voor onder meer de portefeuilles Zorg, Jeugd, Economie, Verkeer, Sport en Groen.

  Op donderdag 14 juni worden tijdens een gemeenteraadsvergadering de kandidaat-wethouders ter benoeming voorgedragen. Op die avond zal de gemeenteraad ook het coalitieakkoord bespreken.

 • Geen beeld bij uitzending raadsbijeenkomst 31 mei 2018

  Door technische problemen heeft de (live) uitzending van de besluitvormende raadsbijeenkomst op donderdag 31 mei om 20.00 uur GEEN beeld. Het geluid werkt wel, dus u kunt wel meeluisteren vanuit huis. Uiteraard bent u ook op het gemeentehuis van harte welkom om de bijeenkomst live te volgen!

 • Vacature 'Lid rekenkamercommissie'

  De gemeenteraden van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken een:

  LID REKENKAMERCOMMISSIE

  Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
  De lokale Rekenkamercommissie is één van de instrumenten van de gemeenteraad ter versterking van zijn controlerende rol. De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben gekozen voor een samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

  Wat zijn de werkzaamheden?
  Als lid van de Rekenkamercommissie ondersteunt u de gemeenteraad in de controlerende taak. U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen, begeleidt onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraden. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur globaal volgt.

  Uw profiel

  • U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen.
  • U heeft binding met de regio en bent op de hoogte van de regionale ontwikkelingen. Woonachtig in Leidschendam-Voorburg is een pré.
  • Een nieuw te benoemen lid kan maximaal lid zijn van één andere Rekenkamercommissie.
  • U bent geen ambtenaar bij de gemeente Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg of werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraden een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van voormelde gemeenten en door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat. U bent de afgelopen vijf jaar niet actief geweest als raadslid voor één van de hiervoor genoemde gemeenten.

  U beschikt verder over de volgende eigenschappen:

  • Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces
  • Een onafhankelijke instelling
  • Interesse voor het openbaar bestuur en dan specifiek voor het gemeentebestuur
  • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie
  • Ervaring en kennis met begeleiding van onderzoeksopdrachten is een pré
  • Kennis van overheidsfinanciën is een pré
  • Kennis en ervaring met externe communicatie en PR.

  Gelet op de huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie geven wij de voorkeur aan een vrouw. Wij nodigen in het bijzonder personen uit te solliciteren die beschikken over een of meerdere van onderstaande expertises:

  • Politieke en bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad
  • Kennis van communicatie en PR

  Wat wij bieden

  • Een enthousiast en ambitieus team dat de afgelopen jaren op een hoog niveau invulling heeft gegeven aan zijn taak. Afwisselende en interessante werkzaamheden.
  • Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.
  • Een lid ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 183,35 voor de werkzaamheden van de commissie (excl. reiskosten). Binnenkort wordt over een verhoging van de vergoeding besloten.

  Meer informatie
  Meer informatie over het werk van de Rekenkamercommissie kunt u vinden op deze website. Over  deze functie kunt u bellen met de heer Dolf Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie, telefoon 06 53 21 53 08

  Sollicitatie
  We zien uw sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren kan tot en met 7 juni 2018. U kunt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via het online sollicitatieformulier richten aan de griffier van Leidschendam-Voorburg, de heer Gerard van Egmond. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 20 juni 2018, in de avonduren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als ze binnen komen via het online sollicitatieformulier

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst – 31 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Herbenoeming plv. voorzitter Rekenkamercommissie.
  • Aanwijzing lokale omroep 2018.
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Dun- en Bollenstreek (GR KDB).

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest. Let op: door technische problemen is er geen beeld mogelijk tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 31 mei. Het geluid werkt wel, dus u kunt wel meeluisteren!

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website