Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Bericht van de informateur

  Weekbericht van de informateur Oegstgeest

  Dinsdag 27 en woensdag 28 maart heb ik gesprekken gevoerd met de fractiedelegaties van achtereenvolgens LOKAAL (de heer Van den Ouweelen), Hart voor Oegstgeest (de heer Van Dissel en mevrouw Rosdorff), D66 (de heer Bus en mevrouw Vellema), CDA (de heer Van Blitterswijk), PrO (mevrouw Van Driel en de heer Burger) en VVD (de heer Spaargaren en mevrouw Oosterhuis).

  De gesprekken waren door de delegaties goed voorbereid aan de hand van de vooraf verstuurde gespreksagenda. Alle fracties kijken terug op een intensieve, inhoudelijke campagne binnen de regels van het spel. De uitslag van de verkiezingen is in diverse media al uitgebreid geanalyseerd. De kernpunten die daar uit naar voren kwamen zijn ook in de gesprekken naar voren gebracht.

  Met de delegaties is verder gesproken over ieders beeld van de beleidsinhoudelijke en financiële prioriteiten voor de komende raadsperiode. Zaken die onder meer besproken zijn, in willekeurige volgorde: economie, wonen, duurzaamheid en energietransitie, de financiële positie van Oegstgeest, ontwikkelingen in de jeugdzorg, regionale samenwerking, grondstoffen- en afvalbeleid. Ook is stil gestaan bij de gewenste bestuursstijl voor de komende periode. Op basis van de overeenkomsten en de uitslag van de verkiezingen wordt gezocht naar mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie met een stevige basis in de raad en het dorp.  

  Naar verwachting kan ik de verkenningsfase van de informatie begin volgende week afronden met een advies over de vervolgstappen.

  Vincent Janssen

  Informateur

 • Nieuwe raad wordt beëdigd. Let op: 21.00 uur op 29 maart 2018

  Donderdagavond worden de nieuwe raadsleden beëdigd. Zie voor de agenda deze link. 

  Aanvang: 21.00 uur

  Plaats: Raadzaal, gemeente Oegstgeest

  U bent van harte uitgenodigd.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag

  Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Gemeenteraad van Oegstgeest 21 maart 2018. Download onderstaande PDF.

  Met o.a.:

  Aantal stemmen per lijst en kandidaat

  Aantal blanco en ongeldige stemmen

  Aantal stemmen per lijst

  Kiesdeler

  Verdeling van de volle zetels en de restzetels

  Totaal aantal zetels per politieke groepering

  Stemmen per lijst met tenminste één zetel

  Toewijzing van zetels aan kandidaten en rangschikking per lijst

  Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten

 • Definitieve uitslag Gemeenteraadsverkiezing Oegstgeest 2018

  Dit is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Oegstgeest.

  Zetelverdeling

  Zetelverdeling per partij per kandidaat

  De processen-verbaal van de stembureaus liggen tot en met 29 maart 2018 ter inzage bij de afdeling publiekszaken van het gemeentehuis Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag  van 09.00 tot 16.00 uur. 

  Uitslag per kandidaat

  De stemmen per kandidaat zijn vastgesteld. Met een stemmentotaal van 156 of meer is een kandidaat met voorkeursstemmen verkozen in de raad.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website