Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Nieuwsbericht 1 Coalitie-onderhandelingen

  De onderhandelingen tussen VVD, PrO en CDA om te komen tot een coalitieakkoord in Oegstgeest zijn deze week begonnen. Gisteravond hebben de onderhandelende partijen procesafspraken gemaakt en zijn de eerste inhoudelijke onderwerpen besproken.

  De partijen hebben gekozen de onderhandelingen in deze fase te laten begeleiden door één onafhankelijke deskundige procesbegeleider, Roel Freeke, directeur van Necker van Naem. Met de keuze voor Freeke hopen de partijen zorgvuldig en tegelijkertijd voortvarend het onderhandelingsproces te doorlopen.


  Wilt u de onderhandelende partijen voeden met ideeën of andere zaken, dan kunt u deze mailen naar roel@necker.nl.

 • Eindrapportage Oegstgeest van informateur Vincent Janssen

  Weekbericht, tevens eindrapportage Informateur Oegstgeest – 6 april 2018


  Op dinsdag 3 april heb ik een tussenrapportage gepubliceerd. Media en gemeenteraadsfracties zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over deze rapportage. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Op basis van deze tussenrapportage heb ik op woensdag 4 april een gesprek gevoerd met de fractievoorzitters van VVD, PrO en CDA. In dit gesprek heb ik hen gevraagd naar de reacties van de fracties op de tussenrapportage. De drie fractievoorzitters hebben aangegeven dat de tussenrapportage een goede weergave is van de situatie en de gewenste coalitievorming. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de samenstelling van coalitie en college.


  Geconcludeerd is dat op basis van de tussenrapportage gestart kan worden met de onderhandelingen. De drie partijen hebben uitgesproken dit op zo kort mogelijke termijn te gaan doen en treffen hiervoor de nodige voorbereidingen. Zij zullen de verdere informatievoorziening over het vervolg verzorgen.
  Ik heb de fractievoorzitter van de VVD hierna mijn ontslag als informateur aangeboden, dat hij aanvaardde.


  Het was een groot genoegen om even terug te zijn in Oegstgeest. Alle door mij gesproken raadsleden hebben een grote betrokkenheid bij het dorp en bij de toekomst ervan. Ik wens de drie onderhandelende partijen de komende tijd veel inspiratie en energie toe om te komen tot een mooi akkoord.


  Vincent Janssen

 • Veel succes in de komende vier jaar

  Foto: JP Witteman

  Alle raadsleden zijn van harte gefeliciteerd. Veel succes in de komende vier jaar.

 • Informateur Oegstgeest adviseert een college VVD-PrO-CDA te vormen

  Zo juist heeft de informateur van Oegstgeest, de heer Vincent Janssen, zijn advies over het te vormen college bekend gemaakt. Lees ook de bijlage (zie onder).

  Informateur Oegstgeest adviseert een college VVD-PrO-CDA te vormen

  Een college van VVD, Progressief Oegstgeest en CDA heeft de beste kans van slagen. Dat is de kern van het advies dat informateur Vincent Janssen vandaag gaf. Op basis van de standpunten en de verkiezingsuitslag kan deze coalitie rekenen op een stevige basis in de raad en in het dorp. Hoewel er herkenbare inhoudelijke verschillen zijn tussen de partijen, lijkt het mogelijk tot een werkbaar akkoord te komen.

  Informateur Janssen concludeert verder dat een herindeling voor Oegstgeest op basis van de verkiezingsuitslag en zetelverdeling in de raad geen reële optie meer is. Hij adviseert Oegstgeest het voortouw te nemen bij de verdere discussie over regionale samenwerking. Al te beginnen bij de vorming van de nieuwe colleges in de regio.

  Tot slot adviseert Janssen om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Niet een lange lijst met maatregelen, maar een akkoord dat ruimte laat voor het betrekken van het dorp, de raad en de regio bij de uitvoering.

  Op basis van dit advies zal een vervolggesprek gepland worden met de fractievoorzitters van VVD, PrO en CDA. Indien zij positief reageren op het advies, zullen de daadwerkelijke onderhandelingen snel van start gaan.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website