Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Donderdag 5 juli: Besluitvormende raadsbijeenkomst – 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Jaarstukken 2017

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen in de Raadzaal op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen of later terugkijken via de website van gemeenteraad Oegstgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Nieuwe wethouders 2018-2022 benoemd

  Donderdagavond 14 juni is door de gemeenteraad het nieuwe college van Oegstgeest geïnstalleerd.

  Het nieuwe college bestaat uit :

  • Burgemeester dhr. E.R. Jaensch
  • Namens VVD: dhr. M.E. Huizing ( Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed)
  • Namens Pro: mw. H. Sahin ( Ruimte en Leefomgeving)
  • Namens CDA: dhr. H.J.T. Nieuwenhuis (Zorg, Economie, Sport & Mobiliteit)

  Uitgangspunt voor dit college is het coalitieakkoord 2018-2022 “Groen, sterk en betrokken”.

  Tijdens deze raadsbijeenkomst nam de raad ook afscheid van wethouder Jos Roeffen.  Jos Roeffen is ruim 5 jaar wethouder geweest.

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst – 21 juni 2018 aanvang 22.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningen Oude Rijnsburgerweg’.
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’.
  • Verzoek planologische medewerking vestigen DuPont in Biosciencepark.
  • Vaststellen Bomenbeleid 2018.

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst – 14 juni 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Bespreking coalitieakkoord

  • Perspectiefnota 2019-2022

  U bent van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website