Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Bezoek van internationale leerlingen van het Rijnlands Lyceum

  Donderdagmiddag 14 juni 2018 waren er twee klassen met internationale leerlingen van het Rijnlands Lyceum aanwezig op het gemeentehuis van Oegstgeest.

  In de Raadzaal maakten de leerlingen kennis met de gemeenteraad. Er werd gestart met een interactieve quiz. Tussendoor kwam de burgemeester Emile Jaensch langs om kennis te maken met de leerlingen en konden de leerlingen vragen stellen aan de burgemeester. ''Why did you become a mayor?'' was een van de vragen waar de burgemeester antwoord op gaf.

  Vervolgens kregen de leerlingen de kans om in gesprek te gaan met raadsleden. Van elke fractie was er een raadslid of steunfractielid aanwezig om vragen van leerlingen te beantwoorden. Tot slot voerden de leerlingen een debat, zoals de gemeenteraad dit ook doet. De leerlingen hadden sterke argumenten bedacht en gingen een goede discussie aan met elkaar.

 • Lees hier het coalitieakkoord 'Groen, Sterk en Betrokken'

  VVD, CDA en PrO hebben donderdag 7 juni het coalitieakkoord ‘Groen, sterk en betrokken’ gepresenteerd en getekend. 

 • Donderdag 7 juni om 17.00 uur: presentatie coalitieakkoord

  Op donderdag 7 juni presenteren de fracties van VVD, CDA en PrO het coalitieakkoord. Dat gebeurt om 17.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Een ieder is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De fractievoorzitters zullen in een korte presentatie de hoofdlijnen van het akkoord toelichten en daarna het akkoord tekenen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 • VVD, PrO en CDA sluiten onderhandelaarsakkoord

  “Groen, sterk en betrokken”  titel van Oegstgeester coalitieakkoord

  De onderhandelende partijen in Oegstgeest, VVD, PrO en CDA, hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. Het akkoord met de titel “Groen, sterk en betrokken” wordt deze week door de onderhandelaars voorgelegd aan hun fracties. Op donderdag 7 juni wordt vervolgens tijdens een perspresentatie het definitieve akkoord gepresenteerd. “Het is een ambitieus akkoord dat een antwoord geeft op de opgaven waar Oegstgeest voor staat. Ook de goede sfeer waarin het akkoord tot stand is gekomen mag vertrouwen geven in de toekomst van dit toch al mooie dorp”, meent procesbegeleider Roel Freeke.

  De partijen hebben ook hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Door de VVD wordt Matthijs Huizing voorgedragen. Huizing, voormalig fractievoorzitter in Oegstgeest en voormalig Tweede Kamerlid, zal onder andere de portefeuilles Financiën, Vastgoed, Afvalbeleid en Dorpsmarketing bekleden. PrO draagt GroenLinks-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Huri Sahin voor als wethouder. Zij zal onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving gaan vervullen. Door het CDA wordt huidig wethouder en voormalig directeur bij het ministerie van Economische Zaken Jan Nieuwenhuis voorgedragen voor onder meer de portefeuilles Zorg, Jeugd, Economie, Verkeer, Sport en Groen.

  Op donderdag 14 juni worden tijdens een gemeenteraadsvergadering de kandidaat-wethouders ter benoeming voorgedragen. Op die avond zal de gemeenteraad ook het coalitieakkoord bespreken.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website