Nieuwsberichten

Logo gemeente Oegstgeest
Zoeken
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsberichten
RSS

Nieuwsberichten

Hier leest u alle nieuwsberichten, die tot nu toe gepubliceerd zijn.

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst – 31 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Herbenoeming plv. voorzitter Rekenkamercommissie.
  • Aanwijzing lokale omroep 2018.
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Zienswijze op de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Dun- en Bollenstreek (GR KDB).

  U bent natuurlijk van harte welkom om de raadsbijeenkomst bij te wonen op het gemeentehuis van Oegstgeest. Ook kunt u de vergadering thuis live volgen via de website van gemeenteraad Oestgeest. Let op: door technische problemen is er geen beeld mogelijk tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 31 mei. Het geluid werkt wel, dus u kunt wel meeluisteren!

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Stukken ter kennisneming
  • Vaststellen Bomenbeleid 2018
  • Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Vinkeweg 73 voor ter inzage legging
  • Verruiming openingstijden milieustraat
  • Ontwikkelingen in het dossier McDonald's
  • Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger – 17 mei 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:

  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (HR)
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
  • Conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
  • Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.
  • Aanvraag vangnetregeling over 2017.
  • Stukken ter kennisneming.
  • Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022: uitwerkingsplan.
  • Aanbieding 1e concept jaarstukken 2017.
  • Stand van zaken motie 'Participatie voor en door ons allemaal'.

  Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken
  van de gemeenteraad van Oegstgeest.

  VOLG HET LIVE ONLINE!

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst - 19 april 2018 aanvang 20.00 uur

  In deze raadsbijeenkomst komen onder andere de volgende agendapunten aan de orde:

  • Meerjarenprogramma grondexploitaties 2018.

  • Voornemen vernieuwen achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Mc Donalds.

  • Vaststellen Esthetisch Programma van Eisen Rijnlandroute Tjalmaweg.

  • Afleggen verklaring en belofte dor de heer J.M. Yonce.

  • Benoeming commissievoorzitter.

  • Inkoop duurzame energie en gas.

  Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website